Ontwerp voor verhalen
die gehoord willen worden

Ontwerpprojecten en -onderzoek voor verhalen die gehoord willen worden. Verhalen in beeld, geluid en tekst. Uit verleden, heden en toekomst. Over emancipatie, sociale gelijkheid en in het bijzonder vrouwenrechten. 

Collect > Connect > Create

Door mensen, verhalen en materiaal te verzamelen en te verenigen in mijn ontwerpen worden collectieve en complexe thema’s zichtbaar en bespreekbaar.

Methodes die ik gebruik zijn oral history, design thinking, archiefonderzoek, mijn eigen Collect-a-thons en vooral veel, oprecht en met aandacht luisteren

 

Het startpunt is verzamelen, onderzoeken van wat er is en was. Vervolgens daarbinnen zoeken naar de links tussen mensen en perspectieven. Tot slot het omzetten naar een ontwerp dat de onderlinge connecties laat zien en verschillen bespreekbaar maakt. En een nieuwe en gedeelde blik op de toekomst brengt.

Mijn ontwerpen en ontwerpproces zijn heel geschikt voor onderwerpen waarbinnen veel verschillende meningen en perspectieven bestaan. Door uit te gaan van de overeenkomsten en connecties daartussen, en daar ook sámen naar te zoeken, wordt complex meer collectief en verdeeld wordt gedeeld.

De thema’s zijn altijd maatschappelijk, de context hoeft dat niet te zijn. Ik werk zowel voor sociale, culturele als zakelijke opdrachtgevers.


Ontwerpproces

Ontwerpen start voor mij altijd met verzamelen en altijd met anderen. Verzamelen door oral history, door onderzoek in bestaande archieven en collecties, of door gezamenlijk nieuwe te creëren via mijn Collect-a-thons

Door collectief verzamelen worden de links en connecties tussen verschillende perspectieven zichtbaar, en nog belangrijker: tussen mensen. Er ontstaat een verzameling verbonden informatie uit verleden en heden, dat de input is voor ontwerp.

Het eindresultaat zijn multimediale ontwerpen – variërend van 2D tot 3D, van print tot pixel – die een gedeelde toekomstvisie laten zien en communiceren.


Connective memory

Dit ontwerpproces brengt het collectieve geheugen naar – wat ik noem – connectief geheugen. Connective Memory: het meest fascinerende en snelst groeiende archief ter wereld!

In Connective Memory wordt duidelijk dat ieder perspectief voor een ander het andere perspectief is. Het laat zien wat bindt, juist ook in wat er verschilt. Het is een archief om elkaar te vinden en te ontmoeten via verschillende, maar verbonden verhalen.

 

Let’s connect

Wil je een complex onderwerp op een open en inclusieve manier bespreekbaar maken? Heb je een archief of verzameling dat meer zichtbaar mag zijn? Zie je veel verschillende meningen en perspectieven en zoek je naar het gedeelde verhaal? Let’s connect! Bel of mail mij, voor een vrijblijvende afspraak, waarin we kunnen bespreken hoe ik je met mijn ontwerpproces kan helpen.

Zo creëerde ik een archief van social media en nieuwsberichten voor het decorontwerp van een voorstelling over seksuele intimidatie. Verzamelde ik met de opdrachtgever persoonlijke verhalen van politiemensen voor een interne expositie over seksuele en genderidentiteit. En was de beeldbank van een stadsarchief de basis voor een concept store, waarin de waarde van beeld op een ludieke manier werd bevraagd.

Benieuwd naar meer voorbeelden? Check hier mijn eerdere projecten!